યુવક - યુવતી funny sms

યુવતી : મારી તબિયત આજે સારી નથી

યુવક: હું તને શોપિંગ માટે લઈ જવાનું વિચારી રહ્યો હતો.

યુવતી: હું મજાક કરી રહી હતી.

યુવક: હું પણ મજાક કરી રહ્યો હતો.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...